Алсын хараа- Эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА

ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ, ИННОВАЦИЙГ НЭВТРҮҮЛСЭН, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ҮНДЭСНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРУУД, АУДИТЫН НЭГЖ БОЛНО.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

МЭРГЭШСЭН БАГ НЬ СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ,  ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭН  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, МОНГОЛ УЛСЫНХАА ХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛНА.

You may also like...