Category: Түүхэн товчоо

БИДНИЙ ТУХАЙ

       Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 327 дугаар тогтоолоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санхүүгийн хяналт шалгалтын чиг үүргийг аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид шилжүүлэх шийдвэр гарсаны дагуу орон нутгийн дотоод аудитын нэгжтэй нэгдсэнээр Архангай аймгийн...