Category: МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 128 дугаар ” Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоол

Засгийн газрын 2024 оны 128 дугаар тогтоол, хавсралт https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751&type=3

Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 83 дугаар тогтоол “ЖУРАМ БАТЛАХ, ЖУРМЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089585254771 ЖУРАМ БАТЛАХ, ЖУРМЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 51.3, 60.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1.”Төрийн захиргааны албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор...

2024 оны анхны сургалт

Байгууллагын хүсэлтээр аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвд сургалтын захиалга өгч  баталгаажсанаар энэ оны 2 дугаар сард “Эрэлттэй программууд” сэдвээр дотоод сургалт авсан нь ажилтан албан хаагчдын сэтгэлд нийцсэн, онлайн танилцуулга, сургалтын мэдээлэл бэлтгэх зэрэг...

Төрийн албаны зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулав.

      Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Архангай аймагт ажиллаж, энэ сарын 18-ны өдөр төрийн албан хаагчдад зориулан зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтад бид бүрэн хамрагдаж, шинэ мэдээ мэдээлэл...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Албанаас 2023 онд  “Дотоод сургалтын нэг өдөр”-ийг товлож, энэ хүрээнд тусгай хөтөлбөр гарган ажилтан албан хаагчид хамрагдсан сургалтын мэдээлэл солилцох, “Баримт бичиг зохион бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн танилцуулга”,...