2024 оны анхны сургалт

Байгууллагын хүсэлтээр аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвд сургалтын захиалга өгч  баталгаажсанаар энэ оны 2 дугаар сард “Эрэлттэй программууд” сэдвээр дотоод сургалт авсан нь ажилтан албан хаагчдын сэтгэлд нийцсэн, онлайн танилцуулга, сургалтын мэдээлэл бэлтгэх зэрэг хэрэглээний программ ашиглалтад дэвшил болсон ажлын нэг боллоо.

You may also like...