Category: Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 128 дугаар ” Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоол

Засгийн газрын 2024 оны 128 дугаар тогтоол, хавсралт https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751&type=3

2024 оны анхны сургалт

Байгууллагын хүсэлтээр аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвд сургалтын захиалга өгч  баталгаажсанаар энэ оны 2 дугаар сард “Эрэлттэй программууд” сэдвээр дотоод сургалт авсан нь ажилтан албан хаагчдын сэтгэлд нийцсэн, онлайн танилцуулга, сургалтын мэдээлэл бэлтгэх зэрэг...

Төрийн албаны зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулав.

      Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Архангай аймагт ажиллаж, энэ сарын 18-ны өдөр төрийн албан хаагчдад зориулан зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтад бид бүрэн хамрагдаж, шинэ мэдээ мэдээлэл...