Category: Сургалт

2024 оны анхны сургалт

Байгууллагын хүсэлтээр аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвд сургалтын захиалга өгч  баталгаажсанаар энэ оны 2 дугаар сард “Эрэлттэй программууд” сэдвээр дотоод сургалт авсан нь ажилтан албан хаагчдын сэтгэлд нийцсэн, онлайн танилцуулга, сургалтын мэдээлэл бэлтгэх зэрэг...

Төрийн албаны зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулав.

      Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Архангай аймагт ажиллаж, энэ сарын 18-ны өдөр төрийн албан хаагчдад зориулан зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтад бид бүрэн хамрагдаж, шинэ мэдээ мэдээлэл...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Албанаас 2023 онд  “Дотоод сургалтын нэг өдөр”-ийг товлож, энэ хүрээнд тусгай хөтөлбөр гарган ажилтан албан хаагчид хамрагдсан сургалтын мэдээлэл солилцох, “Баримт бичиг зохион бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн танилцуулга”,...